Yükleniyor...

Gebelikte Tarama Testleri

İkili tarama testi: Gebeliğin 11-14. haftaları arasında yapılan bu test gebeliğin ilk bölümünün en önemli testidir. Bebekte, Down Sendromu ve kromozomal anomalilerin belirlenmesi amacıyla yapılır. Kesin sonuç vermez risk durumunu bize bildirir. Risk yüksek çıkarsa amniosentez denilen bebeğin suyundan örnek alınması veya kordosentez denilen bebeğin göbek kordonundan kan alınması ile kesin sonuç elde edilir. Ultrasonografi ile bebeğin ense kalınlığı ve baş popo mesafesine bakılır. Anneden alınan kanda da PAPP- A ve Free Beta-HCG parametrelerine bakılır.


Üçlü ve Dörtlü tarama testi: Gebeliğin 16-20. haftaları arasında anne adayına yapılan kan testidir. Başta Down Sendromu olmak üzere kromozom anomalileri ve genetik problem açısından riskler belirlenir. Anne kanında HCG, MSAFP, E3 ve inhibin hormonlarına bakılır. İkili test sonuçları ile aynı şekilde değerlendirilir. Aynı zamanda ultrasonografi ile fetal ölçümler yapılır.


Cell free fetal DNA- Non ınvaziv prenatal testi: Anne kanında fetal DNA bulunması ve çoğaltılması ile fetusda down sendromu başta olmak üzere birçok kromozomal anomaliyi tespit için yapılan testtir. Fetus için hiçbir risk oluşturmaz Down sendromu için yüzde 99,9 gibi yüksek bir saptama hassasiyetine sahip olup diğer pek çok kromozomal bozukluk tespit edilebilir gebeliğin 10. haftasından itibaren yapılabilir. (Masraflı bir testtir)


İleri düzey ultrasonografi: 20-22. haftalar arasında yapılan ileri düzey ultrasonografi ile fetal anomali taraması ve kromozomal anomali için riskler değerlendirilir. Ultrasonografi ile yapılır gerekirse fetal ekokardiografi ile fetal kalp değerlendirilmesi yapılır.


Oral glukoz tolerans testi: Tüm gebelere yapılması gereken bu testle gebeliğe bağlı diyabet varlığı araştırılır. 24-28. haftalar arasında yapılan bu test anne ya da bebek için herhangi bir risk teşkil etmez.


İlgili Hekimler

Kadın Hastalıklarıyla ilgilenen hekimlerimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

Op. Dr. Müfit ÖZYİĞİT
Op. Dr. Müfit ÖZYİĞİT

Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı

- Hakkında