Yükleniyor...

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Tedavisi

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları, ishal ve idrar yolu enfeksiyonu vb. sık karşılaşılan hastalıklar tetkik ve takip edilmektedir.


Ayrıca günümüzde artan sıklıkla görülen çocukluk çağının döküntülü hastalıklarına, bulaşıcı hastalıklarına, hastane enfeksiyonlarına, konjenital enfeksiyonlara, kanser hastalarının zor enfeksiyonlarına, çeşitli nedenlerle  bağışıklık sistemi baskılanan çocukların fırsatçı enfeksiyonlarına ve/veya kazanılmış immünyetmezlik virüsü (HIV virüsü) taşıyan çocuk ve adölesanlara yönelik tetkik ve tedaviler planlanmaktadır.


Aşıyla korunabilen hastalıklara karşı bilgi verilmekte ve özel durumlar için (ameliyat sonrası, seyahat öncesi aşılama vb.) çocuklara özel aşı takvimleri düzenlenmektedir.Günümüzde hızla artan alerjik vakaların dirençli enfeksiyonlarına ve sık tekrar eden enfeksiyonlara karşı bağışıklık sistemi detaylı olarak araştırılmakta ve gerekli görüldüğünde enfeksiyon sıklığını/şiddetini azaltmak amacıyla yaklaşımlar uygulanmaktadır.


İlgili Hekimler

Çocuk Hastalıklarıyla ilgilenen hekimlerimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

Uzm. Dr. Ali İhsan KURU
Uzm. Dr. Ali İhsan KURU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

- Hakkında