Yükleniyor...

Keratit

Keratit; iris ve göz bebeğinin önünde yer alan saydam bir tabaka olan korneanın yangısıdır(iltihabıdır). Enfeksiyon (iltihap, yangı) genelde korneanın hasar görmesinden sonra gelişir. Çünkü Mikroorganizmalar genelde sağlıklı korneaya yerleşemezler. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülür.Risk Faktörleri


Kontakt lens bakımının kötü ve yetersiz olması; travma, kuru göz, kornea duyarlılığında azalma gibi göz yüzey hastalıkları; soğuk algınlığı, uçuk (herpes) ve başka viral enfeksiyonlar, gözyaşı kanal tıkanıklıkları; kortizonlu damla ya da sistemik immünsüpresyon (bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar) kullanımı; kötü hijyen, yetersiz beslenme, alerjik göz hastalıkları keratite neden olabilir.Keratit Çeşitleri:


Neden olan organizmaya göre bakteriyel, viral, fungal, amip (akantamoeba) keratiti olarak sınıflandırılabilir.Belirtiler ve bulgular:


Keratitin şiddetine ve neden olan organizmaya göre sendromların adedi ve şiddeti değişebilir. Hastalarda değişen derecelerde göz etrafında ağrı, bulanık görme, gözlerde kızarıklık, sulanma, çapaklanma ve ışığa hassasiyet olur. Korneada beyaz bir opasite (yuvarlağımsı görünüm) görülebilir. Batma ve yabancı cisim kaçmış gibi rahatsızlık izlenir.Tanı:


Detaylı bir öykü alındıktan sonra hastanın görme keskinliği değerlendirilir. Daha sonra biyomikroskobik muayene ile göz yüzeyi değerlendirilir. Kornea yüzeyindeki sorunun değerlendirilmesi amacıyla floresein adı verdiği bir boya kullanılabilir. Etkenin belirlenebilmesi amacıyla enfeksiyöz materyalden yayma ve kültür amacıyla numune alınır ve laboratuvara gönderilir.

Kontakt lens kullanan hastalarda lens kabı ve lens solüsyonundan da numune alınması faktörin belirlenebilmesi amacıyla önemlidir.Tedavi:


Etkene yönelik olarak antibiyotikler, antifungal (mantarlara karşı sarf edilen ilaçlar) damlalar ya da antiviral göz pomadları kullanılır. Bakteriyel keratitte başlangıçta geniş spektrumlu antibiyotiklerle (fazla sayıda bakteriye tesir edebilen antibiyotikler) tedaviye başlanır, faktör kültür ile belirlendikten sonra tedavi değiştirilebilir. Hasta, enfeksiyon tedavi edilene kadar kontakt lens kullanmamalıdır.

Keratitli hastanın; görmeyi tehdit eden çok ağır enfeksiyonu varsa, hastanın tedaviye ahengi iyi değilse ya da damlalarını ideal sıklıkta uygulayamayacak ise, sistemik (ağızdan ya da damar yoluyla) antibiyotik tedavisi gerekiyor ise hastaneye yatırılması ideal olur.

Keratit tedavisinde gecikme göz yüzeyinde (korneada) kalıcı leke ve görme kaybına yol açar. Kalıcı lekenin önlenmesi amacıyla erken tedavi çok önemlidir. Leke kalan hallerde tedavide excimer lazer ya da kornea nakli (keratoplasti) gerekebilir.İlgili Hekimler

Göz Hastalıklarıyla ilgilenen hekimlerimizi aşağıda görüntüleyebilirsiniz.

<Op. Dr. Mustafa Kemal NAS
Op. Dr. Mustafa Kemal NAS

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı

- Hakkında
<Op. Dr. Tarkan TAHTACI
Op. Dr. Tarkan TAHTACI

Göz Hastalıkları Uzmanı

- Hakkında